Etäopiskelu lisää ulkosuomalaisten lasten taitoja

Kotiperuskoulu.fi ei ole enää täällä. Testi sen sijaan kulkurikoulu.fi.

Suomalainen koulutus ulkomailla

Ulkomaille muutto lasten kanssa onnistuu huolettomammin kun tietää, että lapset voivat saada suomalaista opetusta ulkomaillakin. Etäopetus ulkosuomalaisille lapsille auttaa ylläpitämään kielitaitoa elämänvaiheessa, jossa kieltenopiskelu on erityisen tärkeää ja auttaa lasta myös tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin laajemmin. Nämä ovat tärkeitä taitoja, mikäli perhe aikoo jossain vaiheessa muuttaa takaisin Suomeen, tai haluaa pitää ovet auki lapsiensa tulevaisuutta ajatellen.

Etäopetus vaatii erityisiä järjestelyitä

Alakouluikäiset lapset tarvitsevat vanhempiaan tueksi etäopetuksessa. Etäopettaja ja vanhemmat kommunikoivat keskenään, jotta kurssin kulku olisi jouhevaa. Vaikka vanhemman on oltava läsnä, tulee oppilaan kuitenkin suorittaa tehtävät pääasiassa itsenäisesti. Mitä vanhempi lapsi on, sitä paremmin hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Riippuen asuinmaasta ongelmia voi olla verkkoyhteyksien kanssa. Lisäksi loma-ajoissa voi olla vaihtelua eri maiden välillä. Opettajan on kyettävä huomioimaan tällaiset olosuhteet.

Tietotekniikan suhteen etäopetus ei aiheuta suuria vaatimuksia jos internetiä ei lasketa. Valtaosa etäopetukseen käytettävästä ohjelmistosta on hyvin yleisiä, kuten Flash ja Java.

Monia hyviä puolia

Etäopiskelu on mahdollista myös ryhmissä. Eri aikavyöhykkeet voivat tehdä tästä haasteellista, mutta se on kuitenkin mahdollista. Etäopetuksessa on myös mahdollisuus vuorovaikutukseen, mikä motivoi ja tukee opiskelijaa. Opintoihin pääsee usein helpostin mukaan jopa kesken lukuvuoden.

Huonoihin puoliin kuuluu muun muassa se, ettei opettaja kykene kontrolloimaan oppilaan tehtävien tekemistä helposti. Passiivisten oppilaiden motivointi voi myös olla hankalaa etäopetuksessa. Suljettu ympäristö tuo myös omat haasteensa ideoiden toteuttamisessa, vaikka se on toisaalta turvallinen oppimisympäristö.

Etäopetus on yhä yleisempää jokaisella koulutusasteella, joten sen tuntemus on hyväksi pienellekin koululaiselle. Tämä opiskelutapa avaa monia mahdollisuuksia; kyky itsenäiseen opiskeluun ja työskentelyyn on erittäin tärkeä nykyajan työelämässä, samoin kuin verkkoviestintä. Etäopetus kehittää lapsen osaamista monilla tavoin.

Ole aina valmis

Etäopiskelu on juuri nyt erityisen oivallinen vaihtoehto. Koronavirusepidemia on muuttanut maailmaamme ja tapaamme kohdata ihmisiä ja etäopintojen avulla onkin mahdollista huolehtia epidemian estämisen kannalta tärkeästä sosiaalisen etäisyyden noudattamisesta, olitpa sitten kotimaassa tai ulkomailla. Etenkin ulkomailla ripuli on kuitenkin valitettavan yleinen vaiva ja se saattaa vetää aikuisen olon niin huonoksi, ettei lapsen etäopintojen ohjaaminen ja niissä tukeminen välttämättä onnistu. Tällöin hyvät neuvot ovat kalliit ja Hidrasec on yksi näistä neuvoista! Se on nopea hoitokeino ripulin hoitoon ja sitä kannattaakin pitää käden ulottuvilla etenkin ulkomaille suuntautuvilla matkoilla tai pidemmän ulkomailla oleskelun aikana.

Opiskele ja hoida närästystä netissä

Peruskoulun opintoja on mahdollista suorittaa netin kautta, mikä on oivallinen vaihtoehto, jos perhe haluaa oleskella ulkomailla, mutta pitää suomen kieltä ja kulttuuria yllä! Maailmalla on kuitenkin tarjolla runsain mitoin erilaisia herkkuja, joiden nauttiminen saattaa aiheuttaa ikävää närästystä. Pahimmillaan närästys voi aiheuttaa niin vaikean olon, ettei perheen vanhempi kykene ohjaamaan lapsensa verkko-opintoja toivomallaan tavalla. Tällöin netistä löytyvä Gaviscon on oivallinen vaihtoehto! Se auttaa taltuttamaan ikävän poltteen ja helpottaa nopeasti oloa, jolloin opintojen ohjaaminen sujuu jälleen ja etäopiskelija pääsee etenemään opinnoissaan! Älä siis anna ikävän poltteen häiritä elämääsi, vaan kokeile tehokasta Gavisconia!


 www.gavisconnordic.fi
www.hidrasec.fi