Etäopiskelu lisää ulkosuomalaisten lasten taitoja

Kotiperuskoulu.fi ei ole enää täällä. Testi sen sijaan kulkurikoulu.fi.

Ulkomaille muutto lasten kanssa onnistuu huolettomammin kun tietää, että lapset voivat saada suomalaista opetusta ulkomaillakin. Etäopetus ulkosuomalaisille lapsille auttaa ylläpitämään kielitaitoa elämänvaiheessa, jossa kieltenopiskelu on erityisen tärkeää ja auttaa lasta myös tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin laajemmin. Nämä ovat tärkeitä taitoja, mikäli perhe aikoo jossain vaiheessa muuttaa takaisin Suomeen, tai haluaa pitää ovet auki lapsiensa tulevaisuutta ajatellen.

Etäopetus vaatii erityisiä järjestelyitä

Alakouluikäiset lapset tarvitsevat vanhempiaan tueksi etäopetuksessa. Etäopettaja ja vanhemmat kommunikoivat keskenään, jotta kurssin kulku olisi jouhevaa. Vaikka vanhemman on oltava läsnä, tulee oppilaan kuitenkin suorittaa tehtävät pääasiassa itsenäisesti. Mitä vanhempi lapsi on, sitä paremmin hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Riippuen asuinmaasta ongelmia voi olla verkkoyhteyksien kanssa. Lisäksi loma-ajoissa voi olla vaihtelua eri maiden välillä. Opettajan on kyettävä huomioimaan tällaiset olosuhteet.

Tietotekniikan suhteen etäopetus ei aiheuta suuria vaatimuksia jos internetiä ei lasketa. Valtaosa etäopetukseen käytettävästä ohjelmistosta on hyvin yleisiä, kuten Flash ja Java.

Monia hyviä puolia

Etäopiskelu on mahdollista myös ryhmissä. Eri aikavyöhykkeet voivat tehdä tästä haasteellista, mutta se on kuitenkin mahdollista. Etäopetuksessa on myös mahdollisuus vuorovaikutukseen, mikä motivoi ja tukee opiskelijaa. Opintoihin pääsee usein helpostin mukaan jopa kesken lukuvuoden.

Huonoihin puoliin kuuluu muun muassa se, ettei opettaja kykene kontrolloimaan oppilaan tehtävien tekemistä helposti. Passiivisten oppilaiden motivointi voi myös olla hankalaa etäopetuksessa. Suljettu ympäristö tuo myös omat haasteensa ideoiden toteuttamisessa, vaikka se on toisaalta turvallinen oppimisympäristö.

Etäopetus on yhä yleisempää jokaisella koulutusasteella, joten sen tuntemus on hyväksi pienellekin koululaiselle. Tämä opiskelutapa avaa monia mahdollisuuksia; kyky itsenäiseen opiskeluun ja työskentelyyn on erittäin tärkeä nykyajan työelämässä, samoin kuin verkkoviestintä. Etäopetus kehittää lapsen osaamista monilla tavoin.